Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Técnicas de interpretación cabalística en Cántico espiritual de San Juan de la Cruz

AbstractDownload articleDownload article

kabala — Renaissance — Saint John of the Cross — rhetorics of kabala in the Spiritual Canticle

Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypowiedzi posłów sejmu 1548 roku na temat ożenku króla

AbstractDownload articleDownload article

parliamentary address, persuasion, rhetorics, language style, pragmatic stylistics, mowa sejmowa, perswazja, retoryka, styl językowy, stylistyka pragmatyczna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout