Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Configuration traducteur–auteur: jeu sur deux lignes. Sur la Vengeance du traducteur de Brice Matthieussent

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

asterisk, Brice Matthieussent, note, spatial hierarchy, translator

Zmiany międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych odpowiedzią na kryzys finansowy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

financial instrument, fair value, amortised cost, the risk associated with financial instruments, limiting the financial crisis

Efficiency of interaction of the government and business within the PPP

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public-private partnership, government role in national economy, public goods, interaction of public and private sectors, risk

Istota due diligence prawnego w prawie polskim i amerykańskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

due diligence, analysis, business transactions, Polish and American law system, risk, legal requirements, due diligence, analiza, transakcje biznesowe, prawo polskie i amerykańskie, ryzyko, uwarunkowania prawne

Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

reoffending, probation agencies, risk assessment, risk management, risk groups

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

Risk perception and political alienism: Political discourse on the future of nuclear energy in Hungary

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

nuclear energy, power relations, risk perception, discourse analysis

Bezpieczeństwo a strategia rozwoju gospodarczego Polski

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

entrepreneurship, innovation, risk, security, development, strategy

Analiza ryzyka gminnych inwestycji społecznie odpowiedzialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ryzyko inwestowania, innowacje, inwestycje społecznie odpowiedzialne, zielone innowacje, zrównoważony rozwój, „apetyt na ryzyko”, tolerancja, niepewność, prawdopodobieństwo, risk investment, innovation, socially responsible investments, green innovations, sustainable development, “risk appetite”, tolerance, uncertainty, probability

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

insurance company, insurance agent, agency activities, insurance intermediation, liability regime based on the principle of risk

Two-dimensional ruin probability for subexponential claim size

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.2.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Two-dimensional risk process, ruin probability, subexponential distribution

Problematyka konfliktu interesów w funkcjonowaniu rynku kapitałowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

conflict of interest, capital market, stock investment risk

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy