Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obraz wojny w dawnym dyskursie dydaktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako obcego Nicolausa Volckmara)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.9

AbstractDownload articleDownload article

old textbooks for learning languages, military vocabulary, history of teaching Polish as a foreign language, didactic discourse, linguistic image of the world, dawne podręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz światapodręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz świata

Syntagmatic features of the functioning of Russian expressive linguistic units (on the basis of a vocabulary with a positive emotional evaluation)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.6

AbstractDownload articleDownload article

syntagmatics, use, Russian language, vocabulary, positive emotional evaluation, expressiveness, syntagmatyka, funkcjonowanie, język rosyjski, słownictwo, pozytywna ocena emocjonalna, ekspresywność

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout