Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Od Filipa V Macedońskiego do Horacego de Saussure’a, od Horacego do Albrechta Hallera. O dziejach poznawania i zdobywania gór

AbstractDownload articleDownload article

góry, historia, literatura, sztuka, sacrum, turystyka, mountains, history, literature, art, sacred, tourism

Benedyktyni na górach, cystersi w dolinach — usytuowanie polskich klasztorów jako element tradycji i współczesnej komunikacji wizerunkowej

AbstractDownload articleDownload article

góra, sacrum, historia, klasztor, benedyktyni, cystersi, mountain, sacred, history, monastery, Benedictines, Cistercians

Фольклорный образ старости как культурный код

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.2

AbstractDownload articleDownload article

cultural code, folklore, poetic age, sacred, wisdom, experience, kod kulturowy, folklor, poetyka starości, sakralność, mądrość, doświadczenie

Rzeczy święte. O kulturowych wędrówkach „Trzech małp z Nikko”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.9

AbstractDownload articleDownload article

sacred object, ritual object, symbol, image, visuality, materiality, rzecz święta, przedmiot rytualny, symbol, obraz, wizualność, materialność

Vers les fondements anthropologiques du post-sécularisme : l’exemple du Collège de Sociologie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.66.4

AbstractDownload articleDownload article

Collège de Sociologie, Georges Bataille, Roger Caillois, Michel Leiris, post-secularism, sacred, anthropology

L’expérience (post-)séculière de Colette Peignot (Laure) : la religion, le communisme et le sacré

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.66.5

AbstractDownload articleDownload article

Colette Peignot, Laure, Simone Weil, post-secularism, sacred, communism, religion

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout