Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Od Filipa V Macedońskiego do Horacego de Saussure’a, od Horacego do Albrechta Hallera. O dziejach poznawania i zdobywania gór

AbstractDownload articleDownload article

góry, historia, literatura, sztuka, sacrum, turystyka, mountains, history, literature, art, sacred, tourism

Benedyktyni na górach, cystersi w dolinach — usytuowanie polskich klasztorów jako element tradycji i współczesnej komunikacji wizerunkowej

AbstractDownload articleDownload article

góra, sacrum, historia, klasztor, benedyktyni, cystersi, mountain, sacred, history, monastery, Benedictines, Cistercians

Góry Kaukaz w poezji zesłańczej Tadeusza Łady-Zabłockiego

AbstractDownload articleDownload article

góry, historia, literatura, sztuka, sacrum, turystyka, mountains, Caucasus, exile, history, lyric poetry

Sacrum i rewolucja. Leszek Kołakowski i inni

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.2

AbstractDownload articleDownload article

revolution, Warsaw School of historians of ideas, revolutionary mentality, French Revolution, myth, sacrum, evil, Enlightenment, religion, eschatology

Elementy sacrum w stylu prawno-urzędowym (na przykładzie dokumentów sejmików ziemskich doby średniopolskiej)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.5

AbstractDownload articleDownload article

sacrum, legal and official style, 16th–18th centuries, image of God

Witraż – mit światła i koloru

AbstractDownload articleDownload article

witraż, mit, architektura, sacrum, światło, stained-glass, myth, architecture, light

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout