Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia w przypadku uduszenia gwałtownego

AbstractDownload articleDownload article

inspection of the corpse, crime scene investigation, hanging, strangulation, suffocation

Hass als Habitus – Liedtexte rechtsextremer Musikszenen in Deutschland

AbstractDownload articleDownload article

song lyrics, extreme right-wing music scene, language patterns, hate, propaganda, indoctrination

Zmysły, ściana i dziura

AbstractDownload articleDownload article

percepcja, zmysły, intuicja, obraz, scena, literatura, perception, senses, intuition, picture, scene, literature

Method-ising Cognitive Truth: The Paradigm of Subtext in Baz Luhrmann’s Silver-Screen Vision of Romeo and Juliet’s Wedding

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.56.5

AbstractDownload articleDownload article

subtext, metasubtext, megasubtext, the Method, the triad of word–emotional action– mise-en-scène, cognitive truth, Romeo and Juliet

Śmierć oswojona. Topika hagiograficznej sceny umierania (kilka przykładów z literatury staroserbskiej)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.35

AbstractDownload articleDownload article

Old Serbian literature, hagiography, death scene, topos, imperial monastic tradition, imperial martyr tradition, старосрпска књижевност, хагиографија, сцена смрти, топос, владарско-монашка традиција, владарско-мученичка традиција

Pytania o Polskę w okresie przełomu politycznego w 1989 roku w świetle relacji wybranych polityków zachodnioniemieckich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.13

AbstractDownload articleDownload article

Okrągły Stół, Komitet Obywatelski, Solidarność, związki zawodowe, wybory czerwcowe w 1989, Republika Federalna Niemiec, Round Table, Citizens’ Committee, Solidarity, trade unions, 1989 Polish legislative election, Polish political scene, West Germany

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout