Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

AbstractDownload articleDownload article

educational system, scores of the end-of-school examinations, Lower Silesian Voivodship

Kondycja współczesnego polskiego reportażu

AbstractDownload articleDownload article

reportage, publishing houses, schools of reportage, polyphonic novel

The methodology of the Austrian school of economics: The present state of knowledge

AbstractDownload articleDownload article

Austrian School, Menger, Mises, apriorism, praceology, positivism, empiricism

Murray Rothbard, najważniejszy austriacki ekonomista?

AbstractDownload articleDownload article

Rothbard, Mises, Austrian School

Przyczyny bezrobocia według przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej

AbstractDownload articleDownload article

Austrian School of Economics, unemployment, economic policy, Austriacka Szkoła Ekonomiczna, bezrobocie, ekonomia polityczna

Zjawiska kryzysowe — geneza i wyzwania dla państwa w ujęciu Wincentego Stysia

AbstractDownload articleDownload article

Wincenty Styś, historical school of economics, business cycles, role of state in economy

Le prénom en cours de français ― exemple du film Entre les murs de Laurent Cantet

AbstractDownload articleDownload article

first name, adress form, school interaction, multicultural class

Obraz szkoły w dyskursach i języku

AbstractDownload articleDownload article

image of school, discourse analysis, cognitive ethnolinguistics, językowy obraz szkoły, analiza dyskursu, lingwistyka antropologiczna

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractDownload articleDownload article

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

Marginal Unit vs. Marginal Unit — Some Additional Thoughts on the Differences between Menger, Jevons, and Walras

AbstractDownload articleDownload article

Menger, Jevons, Walras, marginalism, neoclassicism, Austrian school

Gen autoprezentacji a gatunek uczniowskiej wypowiedzi pisemnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).5

AbstractDownload articleDownload article

self-presentation, written genres at school, genre model, textual competence, pupil- focused teaching

Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету

AbstractDownload articleDownload article

civil law, civil procedure, civil law scientific school, prawo cywilne, proces cywilny, szkoła naukowa, historia

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout