Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nowe polskie czasopisma bibliologiczne i bibliotekoznawcze w świetle aktualnych ministerialnych wytycznych oceny i punktacji czasopism naukowych

AbstractDownload articleDownload article

scientifi c periodicals, assessment of scientific periodicals, scoring of periodicals, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout