Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa — remedium na bezrobocie wśród absolwentów

AbstractDownload articleDownload article

absolwent, bezrobocie, edukacja, niedostosowanie do potrzeb rynku, rzemieślnicy, sektor MMSP, graduate, unemployment, education, maladjustment to market needs, craftsmen, MSME sector

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout