Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nazwiska mieszkańców dekanatu wadowickiego motywowane przez wyrazy złożone

AbstractDownload articleDownload article

nazwiska złożone, patronimika żeńskie, onimizacja, transonimizacja, derywacja sufiksalna, semantyka nazwisk złożonych

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout