Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Праведная и грешная старость в творчестве Всеволода Соловьева

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.10

AbstractDownload articleDownload article

leitmotifs, senility, Christian morality, the Decembrists, Constantine Ostrozhky, righteousness, average prose, axiology, Wsiewołod Sołowjow, starość, chrześcijańska moralność, dekabryści, Konstanty Ostrogski, sprawiedliwość, aksjologia

Отношение к собственной старости в дневниках Ивана Бунина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.12

AbstractDownload articleDownload article

Ivan Bunin, diary, senility, death, memory, І.О. Бунін, щоденник, старість, смерть, пам’ять

Образы стариков в прозе Александра Куприна: функции и поэтика

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.14

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Kuprin, senility, image functionality, Russian values, starość, funkcja obrazu, wartości wyznawane przez Rosjan

Парадигматика старості/молодості в художньому світі драми-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.30

AbstractDownload articleDownload article

fairy dram The Forest Song by Lesia Ukrainka, paradigm of senility and youth, analysis of problematic and poetics of drama, dramat feeria Pieśń lasu Łesi Ukrainki, paradygmat starości i młodości, analiza zagadnień poetyki dramatu

Starość niedoskonała. Doświadczenie starości w dramatach „Końcówka” Samuela Becketta i „Wieczór” Alaksieja Dudaraua

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.32

AbstractDownload articleDownload article

senility, death, drama, passing of time, time, hope, старость, смерть, пьеса, бренность, время, надежда

Analiza porównawcza jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.7

AbstractDownload articleDownload article

quality of life, senility, health of society, poverty indicator

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout