Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Декадентські мотиви в українському романі fin de siècle: Агатангел Кримський та Михайло Яцків

AbstractDownload articleDownload article

decadence, decadent hero, modernism, Ukrainian fin de siècle novel, sexuality, aestheticism, Ahatanhel Kryms’kyi, Mykhailo Yatskiv

Kobiece ciało przez pryzmat twórczości Aleksandra Kuprina

AbstractDownload articleDownload article

woman’s body, sexuality, motherhood, misogyny, emancipation

Тело, телесность и авторский стиль Валерии Нарбиковой

AbstractDownload articleDownload article

Narbikova, contemporary literature, style, abjection, sexuality

Piotra Czajkowskiego kobiety (nie)dotykanie. Przypadek Tatiany

AbstractDownload articleDownload article

literature and opera, romantic topos, homosexuality, correspondence, (un)touchable woman

Aspekty cielesności w prozie Lubka Deresza

AbstractDownload articleDownload article

Lubko Deresh, corporeality, human body, sex, woman, eroticism, sexuality

Literatura que entiende: Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy de E. Mendicutti y las identidades transgresoras

AbstractDownload articleDownload article

gay literature — Mendicutti — transsexuality — queer — camp — identity

Sangue e leite. A transmutação andrógina no Físico prodigioso de Jorge de Sena

AbstractDownload articleDownload article

androgyny — sexuality — eroticism — intertextuality — O Físico prodigioso — Jorge de Sena

El erotismo aporético de Ausiàs March

AbstractDownload articleDownload article

Ausiàs March — eroticism — sexuality — knowledge — consciousness — erotismo — sexualidad — conocimiento — conciencia

O przyczynach braku wyobrażeń miłości fizycznej w literaturze górnołużyckiej i kaszubskiej

AbstractDownload articleDownload article

Upper Lusatian literature, Cassubian literature, literary representations of physical lo­ve, sexuality in literature, serbska literatura, kašubska literatura, literarne zwobraznjenja fyziskeje lu­bosće, seksualizm wliteraturje

Die sexuellen Neurosen unserer Eltern von Lukas Bärfuss und die Frage nach der Tabuisierung von Sexualität

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.4

AbstractDownload articleDownload article

Swiss German literature, Bärfuss, tabu, sexuality, Schweizer Literatur, Sexualität

Thanatomorphose and Contracted: Feminine body and sexuality in horror and the horror of feminine body and sexuality

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.14

AbstractDownload articleDownload article

femininity, objectification, femininity in horror, female sexuality, death, decay, kobiecość, uprzedmiotowienie, kobiecość w fantastyce grozy, kobieca seksualność, śmierć, rozkład

Спрега Ероса и Танатоса у Роману о Лондону Милоша Црњанског

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.44

AbstractDownload articleDownload article

suicide, love, sexuality, expressionism, death, самоубийство, любовь, сексуальность, экспрессионизм, смерть

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout