Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Ciało w kulcie pamiętane. Serbskie (siedemnastowieczne) projekcje literackie

AbstractDownload articleDownload article

body, cult, tradition, holiness, cultural system, literary projections, sign, memory, identity, seventeenth century, the Turkish occupation

El elemento acuático en las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer

AbstractDownload articleDownload article

Bécquer, Rhymes, symbolism of the elements, the significance of water

Faktoren der Genuszuweisung – ein Vergleich anhand von Anglizismen und Polonismen

AbstractDownload articleDownload article

Anglicisms, Polonisms, gender assignment

Fabia Puigserver: de Varsovia a Barcelona

AbstractDownload articleDownload article

Fabiŕ Puigserver, Catalan and Polish theatre, stage design, postwar period, republican exile

Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku

AbstractDownload articleDownload article

intellectual property, industrial property, protection of inventions, trade marks and designs, the law of the Second Republic of Poland

Architektura biblioteczna w latach II Rzeczypospolitej 1918–1939. Problemy funkcji i formy

AbstractDownload articleDownload article

library architecture, library construction, library design, functionality of library buildings, aesthetics of library buildings, interwar period, architektura biblioteczna, budownictwo biblioteczne, projektowanie bibliotek, funkcjonalność budynków bibliotecznych, estetyka budynków bibliotecznych, dwudziestolecie międzywojenne

Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

certification of signatures, authenticity of signatures, official certification of signatures, active participation of a party in administrative proceedings, powers of a public administration agency

Aggravated murder and proposed changes to the Penal Code

AbstractDownload articleDownload article

murder, penalty, amendment, protection of life, sanction, criminal responsibility, statutory signs, aggravating circumstances, criminal politics

Reparatursignale im gesprochenen Deutsch und Polnisch

AbstractDownload articleDownload article

repair signals, spoken German/Polish, academic discourse

Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat

AbstractDownload articleDownload article

Central-Eastern Europe, mountains, geopolitics, geographical determinism, national and cultural penetration, genius loci, significance of the highlanders way of life

Design thinking jako element rozwoju innowacji społecznych

AbstractDownload articleDownload article

social innovation, design thinking, economy development, technology, creativity

Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w badaniach pisma ręcznego w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

handwriting, handwriting research methods, expert study, expert opinion, long texts, short texts, signatures

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout