Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345678910 > >>

Жіноче тіло в релігійному просторі: від спокуси до гріховності (на матеріалі оповідання Юліана Шпола

AbstractDownload articleDownload article

body, religion, sin, adultery, immorality

Czeskie ciało Boga

AbstractDownload articleDownload article

body, sin, Eucharis, Church, Purgatory, Calixtins, Taborits

La gastronomie dans des pieces choisies de Moliere et dans leurs traductions par Tadeusz Boy-Żeleński

AbstractDownload articleDownload article

cultural aspects in translation, French cuisine, comedy, theatre

Przedsiębiorstwo międzynarodowe w perspektywie sieci biznesowej

AbstractDownload articleDownload article

international enterprise, business network

Prawne granice reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

advertising, forbidden and unfair advertising, act of unfair competition, misleading advertising, product placement

Cuando al leer aceptación comprendemos acceptance. Estudio sobre el efecto de la frecuencia léxica en contexto de inmersión

AbstractDownload articleDownload article

lexical frequency, morphological processing, dual-route theories, linguistic immersion, cognates

Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical law, advertising of medicinal products, criminal law, administrative law, product liability

Сон в українській бароковій літературі

AbstractDownload articleDownload article

Hell in Baroque, the motif of the dream, laziness, righteousness, sin

Dating zircon from the Gęsiniec Intrusion by LA-ICPMS (Laser Ablation — Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

AbstractDownload articleDownload article

zircon ages, LA-ICPMS, Gęsiniec Intrusion

Rozwój rynku usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej

AbstractDownload articleDownload article

market structure, firm, outsourcing, information technology, international business

Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część II (art. 146 k.k.w.–art. 149 k.k.w.)

AbstractDownload articleDownload article

infringement, disciplinary penalty, convict, sentencing guidelines, limitation of legal proceedings, supervision of disciplinary proceedings, modification of decision imposing a penalty, rescission of disciplinary penalty

Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939. Wybór problematyki

AbstractDownload articleDownload article

the Second Republic, business cycle, the ruling camp, reform, concepts, economic policy, II Rzeczpospolita, cykl koniunkturalny, obóz rządzący, reforma, koncepcje, polityka gospodarcza

Go to page: 12345678910 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout