Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

European Union policies supporting the growth of social economy. A new concept for the socio-economic development in the EU

AbstractDownload articleDownload article

social economy, social enterprises, socio-economic development in the European Union

Polityka wspierania gospodarki społecznej na poziomie regionu. Wybrane aspekty funkcjonowania dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.5

AbstractDownload articleDownload article

social economy, social entrepreneurship, Lower Silesian social enterprises, gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, dolnośląskie przedsiębiorstwa społeczne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout