Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Jakie skutki niesie za sobą prywatna własność?

AbstractDownload articleDownload article

private property, property rights, socialism, capitalism

Das Bild des Bischofs Carl Maria Splett im historischen Gedächtnis in Polen und in Deutschland

AbstractDownload articleDownload article

historical memory, Bishop Carl Maria Splett, Second World War, national socialism, Gdańsk Catholics

Radykalne ugrupowania polityczne w Galicji na przykładzie ruchu ludowego i socjalistycznego

AbstractDownload articleDownload article

history of Poland, Galicia, agrarism, socialism, historia Polski, Galicja, agraryzm, socjalizm

„Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako próba wdrożenia socjalizmu z ludzką twarzą

AbstractDownload articleDownload article

freedom, socialism with ahuman face, revisionism, Czechoslovakia, Prague Spring

Lingua Tertii Imperii und Autobiographie: Victor Klemperers Tagebücher der NS-Zeit als Epitext

AbstractDownload articleDownload article

Victor Klemperer, Tagebuch, Nationalsozialismus, Zeugnis, diary, National-Socialism, testimony

Disaffected citizens in Croatia: Analysis of socio-demographic and media use influences on political participation

AbstractDownload articleDownload article

participation, media use, entertainment, post-socialism, survey

La comparación de los conceptos de TRABAJO y PRACA en dos cartas fundamentales: el Fuero del Trabajo y la Constitución de la República Popular de Polonia

AbstractDownload articleDownload article

cultural linguistics, linguistic picture of the world, cognitive definition, socialism, franquism

Domniemane i rzeczywiste kontakty prominentów nazistowskich z polskością przed 1933 rokiem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.2.3

AbstractDownload articleDownload article

national socialism, Third Reich, Polish-German fighting, German minority in Poland, German occupation in Poland

Wódz, naród, rasa. Ideologiczne przesłanki nazistowskich koncepcji prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.2

AbstractDownload articleDownload article

law, national socialism, leader, nation, race, Third Reich

Das „Eintrittsbillet“ in die deutsche Gesellschaft? Die nationalsozialistische Vergangenheit aus der deutsch-türkischen Perspektive

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.22

AbstractDownload articleDownload article

kulturelles Gedächtnis, Nationalsozialismus, Holocaust, deutsch-türkische Autoren, cultural memory, National Socialism, Holocaust, German-Turkish authors

Wpływ ustawodawstwa stanu wojennego na prawo cywilne w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.3.2

AbstractDownload articleDownload article

socialism, communism, civil law, martial law

Karol Marks i marksizm w refleksjach Adama Ciołkosza — emigracyjnego socjalisty demokratycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.12

AbstractDownload articleDownload article

Marxism, socialism democratic, idea socialism, Leninism, ideology, anticommunism, marksizm, socjalizm demokratyczny, leninizm, myśl socjalistyczna, antykomunizm, ideologia

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout