Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

AbstractDownload articleDownload article

education, socialization, system, systems theory, autopoiesis, Niklas Luhmann, technology of education

Образ достойного будущего в постсоветских изданиях для девушек-подростков

AbstractDownload articleDownload article

the turn of the 21st century, media, post-Soviet society, socialization of adolescents, gender stereotypes, przełom ХХ–ХХI w., środki masowego przekazu, społeczeństwo postradzieckie, socjalizacja nastolatków, stereotypy genderowe

Demokracja masowa — między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula

AbstractDownload articleDownload article

sociological propaganda, socialization, biography of Ellul, mass culture, propaganda socjologiczna, socjalizacja, biografia Ellula, kultura masowa

Czytelnictwo więźniów w Zakładzie Karnym w Rawiczu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.11

AbstractDownload articleDownload article

prison’s library, prisoner’s reading, resocialization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout