Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Звуковой мир поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Демон

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Lermontov, sonosphere, sound, motif, Demon, music, Lermontov, sonosfera, zvuk, motiv, Demon, hudba

Запахи и звуки как знаки любви в романе Ивана Гончарова Обломов

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Goncharov, Oblomov, senses, the problem of love, olfactory motif, sound motif, Gonczarow, zmysły, problem miłości, motyw zapachu, motyw dźwięku

Смыслообразующая роль звуковых образов в романе Ольги Грушиной The Dream Life of Sukhanov (Жизнь Суханова в сновидениях)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sound, soundscape, sounds of time, universals, silence, spiritual biography, гук, гукавы пейзаж, гукі часу, універсалія, цішыня, духоўная біяграфія

An Experiment in Size-Sound Symbolism: /i/ versus /a/ in Polish Diminutive Suffixes

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sound symbolism, diminutive suffixes, Polish diminutives

Niebezpieczne małe prozy (fragmenty)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

słowo, forma, funkcja, brzmienie, znaczenie, intuicja, sens, word, form, function, sound, meaning, intuition, sense

Intonacja w litewskim języku mówionym: właściwości ekspresji ogólnej i indywidualnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

speech intonation, general (universal) and individual functions of intonation, sound-intonation means, intonation system and its elements, peculiarities of individual expression, интонация устной речи, общие (универсальные) и индивидуальные функции интонации, интонационно-звуковые средства, интонационная система и ее элементы, свойства индивидуальной экспрессии

Głoska. Próba definicji dla potrzeb badań wymowy cudzoziemskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

phone, phoneme, speech sound, segmental articulation, phonetics

Contribution à l’étude diachroniquedu vocabulaire relatif au son — remarques sur la traduction du livre v du de architectura de vitruve par jean martin (1547)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

translation, lexical semantics, French linguistic, 16th century, archeo-acoustics and sound, Jean Martin, De Architectura de Vitruve, loquence, barbotement, resonance, resonant

Świat percepcji słuchowej w derywatach oddźwiękowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sound names, auditory perception, word-formation, derivative, motivation, sound root

Odgłosy wojny w przekazach prasowych i literackich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sound name, war sounds, conteptualization, nazwa dźwięku, odgłosy wojny, konceptualizacja

Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

the Anthropocene, climate change, sound, soundscape, dark ecology, antropocen, zmiany klimatu, dźwięk, pejzaż dźwiękowy, ciemna ekologia

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy