Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wyrażanie zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej na zbycie składników jej majątku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.9

AbstractDownload articleDownload article

a capital company, sale of the Company’s assets, shareholders’ resolution, spółka akcyjna, zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy, uchwała akcjonariuszy

The concept of the public company under Polish corporate law

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.5

AbstractDownload articleDownload article

public company, listed company, private company, joint-stock company, capital markets, reform, spółka publiczna, spółka notowana, spółka prywatna, spółka akcyjna, rynek kapitałowy, reforma

Share capital in the Polish simple joint-stock company in light of the existing law and proposed European legislation

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.6

AbstractDownload articleDownload article

company, limited liability, share capital, simple joint-stock company, Societas Unius Personae, spółka, ograniczona odpowiedzialność, kapitał zakładowy, prosta spółka akcyjna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout