Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Możliwe zastosowania pragmatyzmu C.S. Peirce’a w filozofii i semiotyce sportu

AbstractDownload article

pragmatyzm, C.S. Peirce, semiotyka, sport

Kobieta poza władzą. Polemika emancypacyjna z kulturą androcentryczną

AbstractDownload articleDownload article

emancipation, stereotype, Quod femina non est homo dispute, androcentrism, emacypacja, stereotyp, spór, androcentryzm

Strategia oraz taktyka zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych związanych z bezpieczeństwem meczu piłki nożnej jako problem polityki kryminalnej

AbstractDownload articleDownload article

football related crimes, countering crime, prevention of violence in sports, policing, Euro 2012

Spór o Grzbiet Łomonosowa na tle rosyjskich dążeń o wpływy na obszarze Arktyki

AbstractDownload articleDownload article

controversy, Lomonosov Ridge, Russia, Arctic, Spór o Grzbiet Łomonosowa, Rosja, Arktyka

Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej — analiza unijnego modelu regulacji

AbstractDownload articleDownload article

air transport, public service obligation, services of general economic interest, EU law, competition law

Media pragmalinguistics in sport reports and transmission

AbstractDownload articleDownload article

speech acts, microacts, macroacts, representatives, evaluative assertives, deliberative acts, modal acts, linguistic acts, locution, illocution, perlocution, illocution bundle, sports transmission, one-act pragmatics, multi-act pragmatics, relations pragmatics, pragmatic-communication routine, seducing with eloquence, commentator duos

Strefa Schengen a Karta Polaka

AbstractDownload articleDownload article

Polish Charter, Polish Card, Schengen Area, Eastern Europe, Polish diaspora, migration

Gospodarcze i polityczne znaczenie terytorium republik ludowych na wschodzie Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

terytoria sporne, Rosja, Ukraina, Ługańska Republika Ludowa, Doniecka Republika Ludowa, disputed territories, Russia, Ukraine, Lugansk People’s Republic, Donetsk People’s Republic

Między stabilizacją a radykalizmem — polska emigracja górnicza w Belgii

AbstractDownload articleDownload article

Belgium, mining, migrations, social history, Limburg, Polish diaspora, communism

Public-private partnership in the transport infrastructure of developing countries

AbstractDownload articleDownload article

partnerstwo publiczno-prywatne, kraje się rozwijające, inwestycje transportowe, publiczne i prywatne inwestycje, public-private partnership, developing countries, transport infrastructure investments, public and private investments

Alternatywne połączenia logistyczne między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.5

AbstractDownload articleDownload article

Partnerstwo Wschodnie, rynek transportowy, infrastruktura transportowa, logistyka, Eastern Partnership, transport market, transport infrastructure, logistics

Nowy — stary rytuał językowy dziennikarzy sportowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.18

AbstractDownload articleDownload article

sports event, sports commentary, language ritual, sports journalist

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout