Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie

AbstractDownload articleDownload article

directive speech acts, indirect speech acts

Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności

AbstractDownload articleDownload article

politeness, directive speech acts, face threatening acts, politeness strategies

Media pragmalinguistics in sport reports and transmission

AbstractDownload articleDownload article

speech acts, microacts, macroacts, representatives, evaluative assertives, deliberative acts, modal acts, linguistic acts, locution, illocution, perlocution, illocution bundle, sports transmission, one-act pragmatics, multi-act pragmatics, relations pragmatics, pragmatic-communication routine, seducing with eloquence, commentator duos

Perswazja dziecięca

AbstractDownload articleDownload article

persuasion, speech acts, sort of text, to produce a copy of a text, small talk, perswazja, akty mowy, gatunki tekstu, reprodukcje tekstów, rozmowa potoczna

Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.9

AbstractDownload articleDownload article

communication, language aggression, speech acts, insult, threat, коммуникация, языковая агрессия, акты речи, оскорбление, угроза

Struktura morfologiczna słowa a jego funkcja interakcyjna

AbstractDownload articleDownload article

communicative grammar, language persuasion, interactive operators, speech acts

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout