Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Chodzące ciało

AbstractDownload articleDownload article

spiritual vs. mental corporality, split personality, the debasement of body, body as a transmitter of emotions, physical means of artistic expression

Współczynnik SF jako miara strategicznego podziału głosów w mieszanych systemach wyborczych

AbstractDownload articleDownload article

split ticket voting, mixed member electoral systems, SF ratio, głosowanie podzielone, mieszany system wyborczy, współczynnik SF

Orfeusz w Nigdy (wykład w Muzeum Teatru we Wrocławiu)

AbstractDownload articleDownload article

piekło psychiki, kobieta jako dusza mężczyzny, rozłąka z własną psychiką, unieruchomienie, rozszczepienie, autoagresja, psyche hell, woman as man’s soul, separation from one’s psyche, immobilization, split, self-destructive behavior

Mechanizm podzielonej płatności podatku VAT w Polsce na przykładzie charakterystyki prawnoporównawczej w Rumunii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.17

AbstractDownload articleDownload article

mechanizm podzielonej płatności, podatek VAT, podatek od wartości dodanej, rachunek bankowy, split payment mechanism, VAT, value added tax, bank account

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout