Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Możliwe zastosowania pragmatyzmu C.S. Peirce’a w filozofii i semiotyce sportu

AbstractDownload article

pragmatyzm, C.S. Peirce, semiotyka, sport

Strategia oraz taktyka zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych związanych z bezpieczeństwem meczu piłki nożnej jako problem polityki kryminalnej

AbstractDownload articleDownload article

football related crimes, countering crime, prevention of violence in sports, policing, Euro 2012

Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej — analiza unijnego modelu regulacji

AbstractDownload articleDownload article

air transport, public service obligation, services of general economic interest, EU law, competition law

Media pragmalinguistics in sport reports and transmission

AbstractDownload articleDownload article

speech acts, microacts, macroacts, representatives, evaluative assertives, deliberative acts, modal acts, linguistic acts, locution, illocution, perlocution, illocution bundle, sports transmission, one-act pragmatics, multi-act pragmatics, relations pragmatics, pragmatic-communication routine, seducing with eloquence, commentator duos

Public-private partnership in the transport infrastructure of developing countries

AbstractDownload articleDownload article

partnerstwo publiczno-prywatne, kraje się rozwijające, inwestycje transportowe, publiczne i prywatne inwestycje, public-private partnership, developing countries, transport infrastructure investments, public and private investments

Alternatywne połączenia logistyczne między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.5

AbstractDownload articleDownload article

Partnerstwo Wschodnie, rynek transportowy, infrastruktura transportowa, logistyka, Eastern Partnership, transport market, transport infrastructure, logistics

Nowy — stary rytuał językowy dziennikarzy sportowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.18

AbstractDownload articleDownload article

sports event, sports commentary, language ritual, sports journalist

Koszykówka na wózkach na przełomie wieków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.9

AbstractDownload articleDownload article

Wheelchair basketball, sports rehabilitation, dvelopment of Paralympic Sport

Aktualne aspekty zjawiska kryminalizacji dopingu w sporcie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.31

AbstractDownload articleDownload article

doping in sport, criminal liability, principle of subsidiarity of criminal law and criminal liability as ultima ratio, principle of the cohesion of criminal law, organised doping activity in the context of organised crime

Motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej — rekonesans

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.5

AbstractDownload articleDownload article

sport, literatura, sztuka, kultura, Polska, sport, literature, art, culture, Poland

Dyplomacja sportowa w procesie łagodzenia konfliktów międzynarodowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.13

AbstractDownload articleDownload article

sports diplomacy, international tensions, public diplomacy, sport and politics, dyplomacja sportowa, konflikty międzynarodowe, dyplomacja publiczna, sport i polityka

Образи транспортних засобів в американських романах про українських емігрантів

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.4

AbstractDownload articleDownload article

transport, transport route, metalogical image, autological image, imagological pattern, транспорт, транспортный коридор, металогические образы, автоло- гические образы, имагологический образ

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout