Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego „Třinácte tabulí věku lidského”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.36

AbstractDownload articleDownload article

old age, ontogenesis, Czech literature of the 17th century, christian culture, stáří, ontogeneze, česká literatura 17. století, křesťanská kultura

Kulturowy szablon człowieka starzejącego się w literaturach kręgu zachodniosłowiańskiego o tematyce wiejskiej — „chłop na wycugu” jako typ literacki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.43

AbstractDownload articleDownload article

old age, West Slavic literature, life annuity, rural themes, literary type, stáří, západoslovanské literatury, výměnek, vesnická tématika, literární typ

Obraz starości w późnej twórczości poetyckiej Jaroslava Seiferta („Morový sloup”, „Deštník z Piccadilly”, „Býti básníkem”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.44

AbstractDownload articleDownload article

Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metaphors, linguistic picture of the world, old age, Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metafora, jazykový obraz světa, stáří

Obraz schyłku epoki w powieści Ladislava Fuksa „Vévodkyně a kuchařka”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.45

AbstractDownload articleDownload article

Ladislav Fuks, Czech contemporary literature, the decline of the 19th century, an old age, současná česká literatura, sklonek 19. století, stáří

Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.51

AbstractDownload articleDownload article

Jiřina Šiklová, Czech literature, old age, old woman, aging society, česká literatura, stáří, stará žena, stárnutí popu

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout