Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czy starość ma płeć, czyli obraz zmierzchu życia w utworze Mešy Selimovicia „Ostrvo”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.61

AbstractDownload articleDownload article

the old age, gender of the old age, Mesa Selimovic, The Island, the island as a symbol, starost, rod starosti, Meša Selimović, Ostrvo, ostrvo kao simbol

Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.63

AbstractDownload articleDownload article

Bora Ćosić, autobiographical prose, positive/successful aging, memory, autobiografska proza, pozitivna/uspešna starost, memorija

O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej (Matija Bećković, Biljana Srbljanović)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.65

AbstractDownload articleDownload article

old age, discourse, contemporary Serbian literature, ideology, starost, diskurs, savremena srpska književnost, ideologija

Staruszka w skąpym bikini albo „strach przed Babą Jagą” w utworze Dubravki Ugrešić „Życie jest bajką”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.67

AbstractDownload articleDownload article

ageism, old age, woman’s passing, double exclusion, power, ageism, starost kao tabu, ženska prolaznost, udvostručeno isključivanje, moć

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zarządzaniu kryzysowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.14

AbstractDownload articleDownload article

state security, internal security, crisis management, rescue system, public administration, governor (of province), voivode, district head, staroste

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout