Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Znaczenie innowacji technologicznych dla podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców miast — wybrane przykłady rozwiązań w polskich start-upach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.4

AbstractDownload articleDownload article

start-up, innovative business, city, quality of life, technologies

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout