Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dopuszczalność „złotej akcji” w polskim systemie prawa spółek

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.12

AbstractDownload articleDownload article

golden share, company law, State Treasury, legislation, stock company, statutory instrument, shareholder, personal right, shareholding privilege

Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.8

AbstractDownload articleDownload article

security for claim, suspension of the resolution effectiveness, suspension of the resolution enforceability, resolution, meeting of shareholders, general meeting, action for revoking the resolution, action for pronouncing invalidity of the resolution, appeal from a resolution, company, limited liability company, joint-stock company

The concept of the public company under Polish corporate law

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.5

AbstractDownload articleDownload article

public company, listed company, private company, joint-stock company, capital markets, reform, spółka publiczna, spółka notowana, spółka prywatna, spółka akcyjna, rynek kapitałowy, reforma

Share capital in the Polish simple joint-stock company in light of the existing law and proposed European legislation

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.6

AbstractDownload articleDownload article

company, limited liability, share capital, simple joint-stock company, Societas Unius Personae, spółka, ograniczona odpowiedzialność, kapitał zakładowy, prosta spółka akcyjna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout