Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Перейменування вулиць Києва: тоталітарна спадщина і сучасність

AbstractDownload articleDownload article

Bolshevist ideology, toponymical policy, renaming, streets, Kyiv, большевистская идеология, топонимическая политика, переименование, улицы, Киев

Administracyjnoprawne aspekty zmian powtarzających się nazw ulic Wrocławia po II wojnie światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.13

AbstractDownload articleDownload article

Wrocław street names, changes of Wrocław street names, repeated street names, Wrocław after the Second World War II, legal aspect of changes in street names, territorial growth of Wrocław, Street Name Commission, Straßennamen Breslaus, Änderungen der Straßennamen Breslaus, sich wiederholende Straßennamen, Breslau nach dem Zweiten Weltkrieg, rechtliche Aspekte der Straßennamenänderungen, territoriale Entwicklung Breslaus, Kommission für Straßennamen

Kulturowe uwarunkowania nazw ulic — tradycja i zmiana

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.7

AbstractDownload articleDownload article

street name, cultural onomastic

Zu Motivierungstendenzen der gegenwärtigen Urbanonyme in der Stadt Busko-Zdrój

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.20

AbstractDownload articleDownload article

street, name, motivation, roundabout, Straße, Motivierung, Kreisverkehr

„Chodzenie-wzdłuż-drogi” — rozważania metodologiczne o badaniu i pisaniu na temat bezdomności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.5

AbstractDownload articleDownload article

homelessness, methodology, ethnoanimation, autoethnography, bezdomność, metodologia, etnoanimacja, autoetnografia, streetworking

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout