Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rhetorisch-stilistische Merkmale der Textsorte Leichenpredigt und ihre sprachliche Realisierung im Kontext der sprachdiachronen Deutschstudien

AbstractDownload articleDownload article

Protestant funeral sermon, stylistics, rhetoric, historical grammar of German

Badania dyskursu ludycznego w opolskiej szkole stylistycznej

AbstractDownload articleDownload article

discourse, humour, stylistics, ethnolinguistics, collocations

She tells a story about the end of the world. Literary images of the war experience in contemporary Croatian female prose

AbstractDownload articleDownload article

trauma, post-war narratives, female literature, the body, stylistics, trauma, posljeratne naracije, žensko pismo, tijelo, stil

Book Review: Sarah Cole, At the Violet Hour. Modernism and Violence in England and Ireland, New York: Oxford University Press, 2012

AbstractDownload articleDownload article

Sarah Cole, literary modernism, stylistics of violence

Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypowiedzi posłów sejmu 1548 roku na temat ożenku króla

AbstractDownload articleDownload article

parliamentary address, persuasion, rhetorics, language style, pragmatic stylistics, mowa sejmowa, perswazja, retoryka, styl językowy, stylistyka pragmatyczna

Obraz Rzeczypospolitej w wypowiedziach posłów sejmu 1793 roku jako przejaw słabości władzy ustawodawczej

AbstractDownload articleDownload article

1793 Sejm, parliamentary discourse in the Polish-Lithuanian Commonwealth, stylistics, language of politics, emotionality

Утицај функционалностилске и жанровске диференцијације на употребу падежа у „Стенографским белешкама Народне скупштине Краљевине Србије за 1898. годину”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.27

AbstractDownload articleDownload article

cases, 19th century, functional stylistics, przypadki, XIX wiek, stylistyka funkcjonalna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout