Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw podstawowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.42

AbstractDownload articleDownload article

subjectification and objectification of the law, fundamental rights, safeguarding fundamental right, positive dimension of the fundamental rights, subiektywizacja i obiektywizacja prawa, prawa podstawowe, ochrona praw podstawowych, pozytywny wymiar praw podstawowych

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout