Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Z problematyki  karalnego  doprowadzenia  do  samobójstwa  —  uwagi  na  tle  ustawowych  znamion  art.  151  k.k.   Część  I

AbstractDownload articleDownload article

suicide, criminal law, lead, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa — uwagi na tle ustawowych znamion art. 151 k.k. Część II

AbstractDownload articleDownload article

suicide, criminal law, drive, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Esej o prawie do decydowania o niektórych przejawach życia osobistego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.7

AbstractDownload articleDownload article

a “good death”, euthanasia murder, assisted suicide, sterilization, patient autonomy, principle of proportionality

Instytucja przymusowego leczenia jednostki w aspekcie przepisów prawnych i teorii psychologicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.8

AbstractDownload articleDownload article

forced treatment law, mental disorder, addiction, suicide, social protection, penal law

Тема самоубийства и неевклидово пространство в творчестве Федора Достоевского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.11

AbstractDownload articleDownload article

Dostoyevsky, suicide, eternal being, ethical-ontological status, time and space, non-Euclidean geometry, Dostojewski, samobójstwo, istota wieczna, status etyczno-ontologiczny, czas i przestrzeń, geometria nieeuklidesowa

Samobójcy w twórczości Fiodora Dostojewskiego — próba typologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.12

AbstractDownload articleDownload article

Fiodor Dostoyevsky, suicides, suicide victim, typology, Достоевский, самоубийство, самоубийца, типология

Suicidia w twórczości Gajto Gazdanowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.27

AbstractDownload articleDownload article

Gaito Gazdanov, thanatology, suicide, Nikolai Berdyaev, Lev Shestov, Гайто Газданов, танатология, суицидология, Николай Бердяев, Лев Шестов

Karneval s mrtvacima (Miroslav Krleža: Kraljevo)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.42

AbstractDownload articleDownload article

suicide, fair/folk character, danse macabre, Eros, Zagreb, expressionism, samobójstwo, jarmark/ludowość, danse macabre, eros, Zagrzeb, ekspresjonizm

Спрега Ероса и Танатоса у Роману о Лондону Милоша Црњанског

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.44

AbstractDownload articleDownload article

suicide, love, sexuality, expressionism, death, самоубийство, любовь, сексуальность, экспрессионизм, смерть

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout