Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nazwiska czeskie a Czesi w Polsce w XX w.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.12

AbstractDownload articleDownload article

anthroponymy, Czech surnames, Polish anthroponymic system, Czech genetic names, surnames, Antroponomastický systém, česká příjmení, příjmení Poláků, česko-polské vztahy, příjmení

Pośrednie umieszczenie nazwiska komandytariusza w fi rmie spółki komandytowej w świetle art. 104 § 4 k.s.h

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.2

AbstractDownload articleDownload article

business name, limited liability partnership, limited partner, liability for company’s obligations, surname, firma, spółka komandytowa, komandytariusz, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, nazwisko

Die Entwicklung der Familiennamen der Seibersdorfer Auswanderer in Anhalt/Hołdunów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.9

AbstractDownload articleDownload article

German Language Island Bielitz, German Language Island Anhalt, Silesian German dialect, surnames, Deutsche Sprachinsel Bielitz, Deutsche Sprachinsel Anhalt, schlesischer Dialekt, Familiennamen

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout