Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

System zarządzania środowiskowego EMAS jako narzędzie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie

AbstractDownload articleDownload article

EMAS, ISO, sustainable development, Lower Silesia, management, zrównoważony rozwój, zarządzanie, Dolny Śląsk

Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym a Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

AbstractDownload articleDownload article

Nature 2000, sustainable development, spatial planning, plan of protection tasks, conflict of law

Zasada zrównoważonego rozwoju jako tło konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym

AbstractDownload articleDownload article

sustainable development, spatial land planning, society, economy, environment

Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej

AbstractDownload articleDownload article

Italy, urban planning, subsidiarity, sustainable development, axiology

Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym

AbstractDownload articleDownload article

mediation, public participation, sustainable development, local spatial planning

Zrównoważony rozwój regionalny

AbstractDownload articleDownload article

region, regional policy, sustainable development, strategic documents, spatial policy

Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequalities

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.2

AbstractDownload articleDownload article

green space, health inequalities, environmental justice, sustainable development

Analiza ryzyka gminnych inwestycji społecznie odpowiedzialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.12

AbstractDownload articleDownload article

ryzyko inwestowania, innowacje, inwestycje społecznie odpowiedzialne, zielone innowacje, zrównoważony rozwój, „apetyt na ryzyko”, tolerancja, niepewność, prawdopodobieństwo, risk investment, innovation, socially responsible investments, green innovations, sustainable development, “risk appetite”, tolerance, uncertainty, probability

Rola statystki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju. Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju w kontekście pomiaru jakości życia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.3

AbstractDownload articleDownload article

sustainable development, sustainable development indicators, quality of life, public health

Wspólnoty intencjonalne jako przykład alternatywnego stylu życia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.5

AbstractDownload articleDownload article

lifestyle, intentional communities, consumerism, sustainable development, ecovillage

Style życia we współczesnym społeczeństwie i ich wpływ na zachowanie rynkowe młodych konsumentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.6

AbstractDownload articleDownload article

lifestyle, consumer behaviour, consumerism, sustainable development

Social dimension of the concept of sustainable development

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.2

AbstractDownload articleDownload article

sustainable development, poverty, social policy

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout