Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Similaritäts- und Kontrastrelationen in einem Lernerwörterbuch. Lemmatisierungsschwierigkeiten

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.15

AbstractDownload articleDownload article

Lernerwörterbücher, Synonymie, Antonymie, paradigmatische Relationen, learner’s dictionaries, synonymy, antonymy, paradigmatic relations

Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.28

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian football terminology, thematic group of football vocabulary, native name, loanword, synonym, ukraińska terminologia piłki nożnej, grupa tematyczna słownictwa piłki nożnej, nazwa rodzima, zapożyczenie, synonim

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout