Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zjawisko dewolucji władzy i jego charakterystyka na przykładzie Walii: wymiar instytucjonalno-prawny

AbstractDownload articleDownload article

Wales, devolution of power, political system, institutions, Walia, dewolucja władzy, system polityczny, instytucje

Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny

AbstractDownload articleDownload article

political system, Church, system polityczny, Kościół

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout