Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań genealogicznych

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, szlachta, genealogia

Szlachta ziemi ciechanowskiej w świetle taryfy podymnego z 1775 roku

AbstractDownload articleDownload article

szlachta, taryfa podymnego, demografia, Ciechanów, 1775

Kręgi rodzinne Reinholda Heidensteina i Ertmundy Konarskiej, poślubionych w 1597 roku. Przyczynek do dziejów szlachty pomorskiej na przełomie XVI i XVII wieku

Download article

Heidensteinowie, Konarscy, szlachta, Pomorze, śluby

Intercyzy ślubne szlachty polskiej z XVII i XVIII wieku. Studium na wybranych przykładach

Download article

intercyzy ślubne, szlachta, wiek XVII, wiek XVIII

Kontrakt ślubny Reinholda Heidensteina Ertmundy Konarskiej z 1597 roku

Download article

Heidensteinowie, Konarscy, szlachta, Pomorze, śluby

Intercyza przedślubna Barbary Szembekówny i Seweryna Rzewuskiego z 1726 roku

Download article

intercyzy ślubne, Barbara Szembekówna, Seweryn Rzewuski, szlachta, wiek XVII, wiek XVIII

Testament księdza Jana Tarnowskiego z 1648 roku

Download article

testament, Jan Tarnowski, 1648, szlachta, księża

Szlachta a naród. Pozycja szlachty w społeczeństwie czeskim

AbstractDownload articleDownload article

szlachta, naród, Czechy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout