Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Odroczenie wykonania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

electronic monitoring, deferral of punishment execution, restriction of liberty, technical conditions, precautionary measures

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout