Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wikileaks: pogromca mediów czy stare w nowym wydaniu?

AbstractDownload articleDownload article

internet journalism, Wikileaks, new technologies of mass communication, new media

Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowego

AbstractDownload articleDownload article

rynek prasowy, media, komunikowanie, dziennikarstwo obywatelskie, nowe technologie, press market, media, communication, citizen journalism, new technologies

Szanse i zagrożenia rozwoju koncepcji Big Data na przykładzie sektora publicznego

AbstractDownload articleDownload article

digital economy, Big Data, personal data, new technologies, Internet, social networking, gospodarka cyfrowa, dane osobowe, nowe technologie, sieci społecznościowe

Young people as a media audience: From content to usage processes

AbstractDownload articleDownload article

media audience, media usage patterns, media set, media content, blogs, media technologies

The global society and its impact on public relations theorizing: Reflections on major macro trends

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.2(17).6

AbstractDownload articleDownload article

public relations, global society, social change, communication technologies, marketization, community

Od biblioteki brajlowskiej do cyfrowej, czyli o materiałach alternatywnych i technologiach wspomagających dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku. W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.10

AbstractDownload articleDownload article

osoba z niepełnosprawnością wzroku, biblioteki dla niewidomych, materiały w formatach alternatywnych, technologie wspomagające, system Braille’a, tyflografika, audiodeskrypcja, visually impaired individual, libraries for the blind, alternative format materials, supporting technologies, Braille system, tactile graphics audio description

Znaczenie innowacji technologicznych dla podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców miast — wybrane przykłady rozwiązań w polskich start-upach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.4

AbstractDownload articleDownload article

start-up, innovative business, city, quality of life, technologies

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout