Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

An integrated model for public service media governance based on participatory governance and actor-centered institutionalism: Initial application to the independence of the Polish public broadcaster TVP S.A.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.2(19).3

AbstractDownload articleDownload article

participatory media governance, actor-centered institutionalism, public service media (PSM), civil society, transformation, Telewizja Polska S.A.

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.10

AbstractDownload articleDownload article

radio broadcasting, television, public mission, state contract, public-law institution, radio board, administrative board, authorizing officer, fee, contribution, radiofonia, telewizja, misja publiczna, umowa państwowa, zakład publicznoprawny, rada radiofonii, rada administracyjna, intendent, opłata, składka

Rasa, płeć, choroba. Sposoby reprezentowania czarnych kobiet w kontekście epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.6

AbstractDownload articleDownload article

cinema, television, film, gender, sex, race, woman, women, black, feminism, racism, HIV, AIDS, kino, telewizja, TV, film, płeć, gender, rasa, kobiety, kobieta, czarne, czarni, feminizm, rasizm

The breakthrough character of The X-Files: Genre hybridity and narrative structure

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.13

AbstractDownload articleDownload article

The X-Files, narrative complexity, narrative strategies, genre hybridity, TV series, television, Z Archiwum X, złożoność narracyjna, strategie narracyjne, hybrydyzacja gatunkowa, serial, telewizja

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout