Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345 > >>

Public relations and trust in contemporary global society: A Luhmannian perspective of the role of public relations in enhancing trust among social systems

AbstractDownload articleDownload article

public relations, organic theory of public relations, systems theory, Luhmann, trust, contemporary society, metastrategy

Obecny Nieobecny. Polska recepcja dramatów Dušana Kovačevicia

AbstractDownload articleDownload article

recepcija, pozorišna predstava, srpska drama u Poljskoj, contemporary Serbian drama, Dušan Kovačević, Polish reception

Nomadyczne kobiety Mirka Kovača. Na przykładzie powieści "Malvina", "Drzwi żywota" i "Krystaliczna sieć"

AbstractDownload articleDownload article

nomadism, female subject, Mirko Kovač, contemporary novel

Cielesność a psychiczno-duchowy wymiar macierzyństwa. Dramaty Lady Kaštelan i Ivany Sajko

AbstractDownload articleDownload article

motherhood, maternity literature, corporeality, woman’s identity, contemporary Croatian drama

Телесните жестове и техният контекст в съвременната българска лирика

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Bulgarian poetry, corporeality, transformation of the literary paradigm

Тело, телесность и авторский стиль Валерии Нарбиковой

AbstractDownload articleDownload article

Narbikova, contemporary literature, style, abjection, sexuality

Женскость и материнство в романе Казус Кукоцкого Людмилы Улицкой

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Russian literature, women’s prose, L. Ulitskaya, womanhood, mother hood

Ciało jako przedmiot zemsty w twórczości Jana Křesadly

AbstractDownload articleDownload article

Jan Křesadlo, contemporary Czech literature, Czech literature in exile, Czech postmodern literature

Ґендерний дискурс в сучасній українській літературі

AbstractDownload articleDownload article

gender, feminism, body, women’s writing, literary discourse, contemporary Ukrainian literature

Kontrastive Analyse semantischer Merkmale von Vergangenheitstempora im Deutschen und Albanischen

AbstractDownload articleDownload article

Tempussystem, semantische Merkmale, Vergangenheitstempora, Übersetzung, literarische Texte, Deutsch, Albanisch, Aktionsart, Iterativität, imperfektisch, aoristisch, tense system, semantic features, past tenses, translation, literary texts, German, Albanian, modality of action development, iterativity, imperfect, aorist

Wykonywanie tymczasowego aresztowania w ustawodawstwie i polityce penitencjarnej Polski okresu międzywojennego

AbstractDownload articleDownload article

temporary arrest, penitentiary policy, Polish legislation of the inter-war period

Pomiędzy jawą a snem. Motyw piękna i przemocy w Krystalicznej sieci Mirko Kovača

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Croatian literature, dream, the theme of beauty and violence, Belgrade of the 1960s

Go to page: 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout