Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Українська комп‘ютерна термінологія, запозичення, неологізми, Ukrainian computer terminology, borrowings, neologisms

La littérature pour jeunes lecteurs: problèmes terminologiques liés au nom du domaine en polonais et en français

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

generic terms, children's literature, Polish and French terminology

Terminologia prawna i prawnicza z perspektywy interlingwalnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

legislative terminology, legal terminology, denotative and prescriptive equivalence

Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian language, computer terminology, derivation

Gegenwärtige deutsche Banksprache in der Kürze

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wirtschaftssprache, Banksprache, Bankkommunikation, Fachwortschatz, Bankterminologie, economic language, banking language, banking communication, technical vocabulary, banking terminology

Rzeczywistość posttotalitarna a sytuacja ukraińskiego słownictwa informatycznego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian computer terminology, Russian influence, legislation, linguistic situation in Ukraine, borrowings, українська комп’ютерна лексика, російські впливи, законодавство, мовна ситуація в Україні, запозичення

Apprivoiser la richesse des couleurs sur la palette du peintre, ou vers une liste terminologique des noms de couleurs

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

terminology, painting, pigments, colour

Zur Frage der Adäquatheit der Übersetzungsvorschläge in bilingualen Rechtswörterbüchern aus juristischer Sicht

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rechtsterminologie, Begriffsdistribution, Äquivalenz von juristischen Termini, juristische Rechtswörterbücher, legal terminology, distribution and conceptualizations of legal terms, methodology of contrastive studies

Слова з новими міжнародними компонентами в сучасній українській мові (на прикладі слів із компонентом кібер-)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

foreign language vocabulary, international components, terminology, język ukraiński, nowe leksemy, komponenty międzynarodowe, terminologia

Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.28

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian football terminology, thematic group of football vocabulary, native name, loanword, synonym, ukraińska terminologia piłki nożnej, grupa tematyczna słownictwa piłki nożnej, nazwa rodzima, zapożyczenie, synonim

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy