Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych

AbstractDownload articleDownload article

the disabled, higher education, public higher education institutions, private higher education institutions, osoby niepełnosprawne, studia wyższe, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne

Ocena wybranych platform do e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Learning Management System, e-learning, universal design for ICT, W3C, ATAG, education of the disabled

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout