Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia

AbstractDownload articleDownload article

the rule of law, principles, administration, European Union

The Concept of Judicial Discretion in Criminal Proceedings

AbstractDownload articleDownload article

judicial discretion, discretionary powers, the limits of judicial discretion, quasi-legislative powers, the rule of law, uznanie sędziowskie, dyskrecjonalna władza sądu, granice uznania sądowego, uprawnienia quasi-legislacyjne, zasada praworządności

Ewolucja reżimu politycznego w Polsce w okresie funkcjonowania rządu Beaty Szydło

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.2

AbstractDownload articleDownload article

reżim polityczny, demokracja liberalna, demokracja nieliberalna, rządy prawa, political regime, liberal democracy, illiberal democracy, the rule of law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout