Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia osobowości

AbstractDownload articleDownload article

human personality, precautionary measures, criminals with personality disorders, psychopathy, dissocial personality disorders, antisocial personality disorders, electronic monitoring, therapy, addiction therapy

O zmianach w zakresie leczniczych środków zabezpieczających na tle nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.24

AbstractDownload articleDownload article

crime, precautionary measure, addiction therapy, intoxicant, addiction

Remarks against selected solutions implemented by the amendment to the Penal Code of 20 February 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.42.6

AbstractDownload articleDownload article

crime, obligation of redress for damage, compensation, exemplary damages, forfeiture, protective measure, addiction therapy

Teatr Nasz w Michałowicach, czyli teatr rodzinny i wiejski

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.24

AbstractDownload articleDownload article

Teatr Nasz w Michałowicach, Jadwiga i Tadeusz Kutowie, turystyka alternatywna, Karkonosze, teatr współczesny, teatr rodzinny, teatr wiejski, genius loci, kabaret, teatr muzyczny, komizm, śmiechoterapia, Jadwiga and Tadeusz Kuta, alternative tourism, contemporary theatre, family theatre, village theatre, cabaret, musical theatre, comedy, humor therapy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout