Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234567 > >>

Duality of Estonian Public Service Media in reflection of the world and in positioning society

AbstractDownload articleDownload article

public service broadcasting, commercial broadcasting, media policy, public sphere, Estonia

Crisis of the system of own resources of the European Union and proposals for the future

AbstractDownload articleDownload article

financial autonomy of the EU, financial instruments of the EU, own resources system, reform of the budget, traditional own resources – TOR-, VAT resource, GNI resource, taxation principles, candidate for future own resource, problem of election of candidate, numeric valuation, modulated VAT, energy taxation, tax on the climate change, EU corporation income tax

Sposoby przedstawiania życia prywatnego osób znanych na łamach tabloidu (na przykładzie Kazimierza Marcinkiewicza i Cezarego Pazury)

AbstractDownload articleDownload article

private life of public figure, irony, presuppositon, implicature, judgement, mockery, tabloid, media, Kazimierz Marcinkiewicz, Cezary Pazura

Dialektyka w Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras

Agon dialektyki z retoryką w platońskim Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, dialektyka, retoryka

Czy można świadomie czynić zło? Intelektualizm etyczny w Protagorasie Platona

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, zło, etyka

Demiurgiczna i polityczna technē w Platońskim Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, polityka

Ideał obywatela w świetle stasimonu pierwszego Antygony Sofoklesa i Protagorasa Platona

AbstractDownload article

Sofokles, Platon, Protagoras, obywatel

Protagoras Platona: kompozycja, rozgrywka logosów i sokratejska parodia

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, Sokrates

Sokrates w piekle sofistów: motywy katabastyczne w platońskim Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras

Postaci wiedzy w platońskim Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, wiedza

Akrasia w Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras

Go to page: 1234567 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout