Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Imiona mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z perspektywy socjolingwistycznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

imię, pokolenie, tożsamość, region, tendencje, motywacje, moda, tradycja

Przodkowie Mieszka w Kronice Anonima zwanego Gallem. Wokół narodzin tradycji genealogicznej Piastów

Pobierz artykuł

Mieszko I, Kronika Galla Anonima, tradycja genealogiczna, Piastowie

Fłojera grała pierwsza. Muzyka w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza a muzyka huculska

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Karpaty, Huculszczyzna, tradycja, muzyka, przyroda, Carpathians, Hutsul, tradition, music, nature

MALARZ W ARTYSTYCZNYCH ZMAGANIACH Z TRADYCJĄ. Harolda Blooma koncepcja lęku przed wpływem

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Harold Bloom, tradycja, prekursor, wpływ, podmiotowość, inspiracja, ekspresjonizm, Harold Bloom, tradition, precursor, influence, subjectivity, inspiration, expressionism

Współczesne nurty polskiej myśli nacjonalistycznej — próba podziału w aspekcie kategorii „tradycji”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

tradition, nationalism, political thought, political currents, tradycja, nacjonalizm, myśl polityczna, nurty polityczne

Polityka wobec zabijania ludzi w konfliktach społecznych. Wykład teoretyczno-metodologiczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

killing people, need, conflict, tradition, state, politics, policy, zabijanie ludzi, potrzeba, konflikt, tradycja, państwo, polityka

Ukraiński folklor militarny: dynamika i statyka budowania znaczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

military folklore, war, enemy, tradition, generation of meaning, folklor militarny, wojna, wróg, tradycja, budowanie znaczeń

Поэтика описания смерти в творчестве Сергея Дурылина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.25

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sergey Durylin, The Bells, In his own corner, description of death, traditions, Siergiej Durylin, Dzwony, W swoim kącie, opis śmierci, tradycja

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy