Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ transferów składek emerytalnych do sektora otwartych funduszy emerytalnych na wzrost długu publicznego w Polsce w latach 1999–2013

AbstractDownload articleDownload article

otwarte fundusze emerytalne, dług publiczny, ukryty dług publiczny, transfery składek emerytalnych, open pension funds, public debt, hidden pension liabilities, transfers of pension contributions

Transfery poselskie w Sejmie III RP jako element strategii politycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.4

AbstractDownload articleDownload article

transfery, polski system partyjny, partie parlamentarne, rozłamy, parliamentary party switching, Polish party system, parliamentary parties, party cleavages

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout