Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Postulaty ustrojowe społeczeństwa polskiego w okresie transformacji systemowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.1

AbstractDownload articleDownload article

świadomość społeczeństwa polskiego, transformacja systemowa, ustrój polityczny, ustrój społeczno-ekonomiczny, Polish society’s awareness, systemic transformation, political system, social and economic system

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout