Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Public Service Broadcasting in Latvia: Old images, new user needs and market pressure

AbstractDownload articleDownload article

public service broadcasting (PSB), post-communist transformation, media policy, political influence

Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-укра- їнських угод

AbstractDownload articleDownload article

tłumaczenie adekwatne, transformacja, transpozycja, message tekstu, konceptualna struktura tekstu, adequate translation, transformation, transposition, text’s message, conceptual structure of text

Fantastička preobraženja tela u erotskoj prozi savremenih slovenskih autora (Viničuk, Jastrun, Aćin, Goralik i Kuznjecov)

AbstractDownload articleDownload article

erotic literature, fantastic Slavic literature, sex, metaphor, desire, fantastic body, animal body, human body, transformations, demonic desire

Телесните жестове и техният контекст в съвременната българска лирика

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Bulgarian poetry, corporeality, transformation of the literary paradigm

Ciało spolonizowane. Blade twarze na Podolu w powieści Anatola Swydnyćkiego

AbstractDownload articleDownload article

Anatol Svydnytsky, Ukrainian culture, Polish colonialism, body transformation, anti-colonialism

Przemiany systemowe gospodarki Polski i ich znaczenie w podnoszeniu poziomu międzynarodowej konkurencyjności

AbstractDownload articleDownload article

systemic transformation, international competitiveness, national branding

Pamięć, kreacja, sen. Lwów oniryczny w literaturze emigracji ukraińskiej z kręgu ugrupowania „Dwunastka”

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian literature in exile, oneirism, memory, transformation

Mutual funds system in Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

collective investment institutions, investments, assets, investment funds, market transformations, mutual investment funds, corporate invest funds, shareholders, dividends

Реконструкция чувствования в лирике Афанасия Фета

AbstractDownload articleDownload article

lyrics, sensual layer, sense-concept, transformation, лірика, чуттєвий зріз, почуття-концепт, трансформація

Wybory w Rosji 2011 i 2012 roku. Zmiana czy stagnacja społeczno-polityczna

AbstractDownload articleDownload article

political rivalries, electoral campaign, transformation, social movements, political protests, rywalizacja polityczna, kampania wyborcza, transformacja, ruchy społeczne, protesty polityczne

Postradziecka trauma jako bariera demokratyzacji Białorusi

AbstractDownload articleDownload article

Belarus, transformation, cultural aspect of democratization, “grey zone of democracy, ” post-Soviet national identity, Беларусь, трансформация, культурный аспект демократизации, «серая зона демократии», постсоветское национальное самосознание

Czeskie i słowackie elity polityczne — główna przyczyna rozpadu Czechosłowacji

AbstractDownload articleDownload article

political elites, political transformation, Czechoslovakia, Slovak Republic, Czech Republic, politické elity, politická transformácia, Československo, Slovenská republika, Česká republika

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout