Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

(Nie)obecność Chwylowego. Przyczynek w osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza

AbstractDownload articleDownload article

Mykola Khvylovy, reception, pamphlets, monographic studies, The Tsar and a Slave to Slyness, Микола Хвылевой, прием, памфлеты, монографические исследования, Царь и раб хитрости

Sztuka i polityka, pole dzikie

AbstractDownload articleDownload article

car, sułtan, my, sztuka zwyrodniała i obca, tsar, sultan, we, degenerated and alienated art

„Kondycje mitawskie” i próba ograniczenia samodzierżawia w Imperium Rosyjskim na początku 1730 r.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.9

AbstractDownload articleDownload article

Russian Empire, Tsarist autocracy, Peter II of Russia, The Supreme Privy Council, Anna Ivanonva, Consitution, noblemen, resistance

Od sporu do księgozbioru, czyli o posekularyzacyjnej genezie i rozwoju idei gromadzenia literatury fachowej w dawnym Archiwum Państwowym we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau) do 1945 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.7

AbstractDownload articleDownload article

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Staatsarchiv Breslau, księgozbiór fachowy, State Archives in Wrocław, Staatsarchiv Breslau, specialist library

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout